Styrelsen

Styrelsen Oravais IF 2017

OIF STYRELSEN:

 • Ordförande Mats Ingman
 • Sekreterare Johanna Hermans
 • Kassör Sofia Mickelsen
 • Medlemmar Ulf Nykvist-Wester, Jan Hermans, Johan Markén, Magnus Nilsson
 • Suppleanter Petra Kanerva, Mikael Österberg

FOTBOLLSSEKTIONEN / MINIORSEKTIONEN:

 • Ordförande Jan Hermans tel. 050 534 3942
 • Sekreterare Sofia Mickelsen
 • Kassör Ulf Nykvist-Wester
 • Medlemmar Jani Lemberg, , Magnus Nilsson, Michaela Lindholm

SKIDSEKTIONEN:

 • Ordförande Johan Markén tel. 050 330 7989
 • Sekreterare Nancy Achrén
 • Kassör Mikael Österberg
 • Medlemmar Bertil Holmström, Lena Österberg, Maria Smeds, Tommy Nyfelt

FRIIDROTTSSEKTIONEN:

 • Ordförande Johanna Hermans tel. 040 190 1112
 • Vice ordförande Petra Kanerva
 • Sekreterare Annika Nystedt
 • Kassör Anders Österberg
 • Medlemmar Anne-Maj Österberg, Mårten Öling, Lasse Wallin

RINKSEKTIONEN:

 • Ordförande Mats Ingman tel. 050-5585972
 • Sekreterare Katarina Saarela
 • Kassör Kaj Englund
 • Medlemmar Johan Nyqvist