Skidträningar v.41

Tisdagen. 11.10 kl.18.30 Vörå skidcentrum

Torsdagen 13.10 kl. 18.30. Cirkelträning, Karvsor Skola, egen uppvärmning före

Söndagen 16.10 kl. 10.00. Lång, lugn länk i Komossa, Samling vid skolan