Redskaps-gymnastik 21.9

Redskaps-gymnastik för barn från 7 år startar torsdag 21.9 kl. 18.30 vid Centrumskolan. Som ledare fungerar Antonia Svenlin och Cecilia Back. Föräldrar förväntas hjälpa till; 1-2 hjälpledare per tillfälle. Redskaps-gymnastiken är gratis för OIFs medlemmar.